+48222145047 +48601616034
biuro@vmg-polska.com.pl
05-532 Baniocha, ul. Przemysłowa 26
Kruszenie gruzu, betonu i kamienia - VMG Polska

Budowa dróg, utwardzanie parkingów, drogi dojazdowe

prace-drogoweOferujemy kompleksowe usługi w zakresie budowy dróg (nawierzchnie gruntowe, nawierzchnie twarde nieulepszone i twarde ulepszone), dróg dojazdowych, parkingów, placów, a także zajmujemy się utwardzaniem istniejących już nawierzchni.

Świadczymy usługi na terenie całego kraju.

REALIZUJEMY NASTĘPUJĄCE NAWIERZCHNIE:
(Kryterium podziału stanowi rodzaj użytego do budowy materiału oraz sposób wykonania nawierzchni)

​Nawierzchnie gruntowe

Wykonywane są z rodzimego gruntu poprzez odpowiednie wyrównanie i nadanie spadków. W celu poprawy właściwości mechanicznych gruntu można zastosować jako dodatki inne materiały.

​Nawierzchnie twarde nieulepszone

Do ich budowy stosujemy  kruszywo ( np : kruszony gruz betonowy ) o różnej frakcji, przy czym kruszywa te nie są wiązane za pomocą spoiw. Nawierzchnia składa się z kilku warstw kruszyw o różnym stopniu rozdrobnienia.

​Nawierzchnie twarde ulepszone

Do ich budowy stosujemy   kruszywo ( np : kruszony gruz betonowy ), podobnie jak w przypadku nawierzchni twardych nieulepszonych, z ta różnicą, że stosowane są do ich łączenia spoiwa. Nawierzchnie takie mogą być jednowarstwowe lub kilkuwarstwowe.

Odprowadzanie wody z powierzchni dróg

SPOSOBY ODPROWADZANIA WODY Z POWIERZCHNI DRÓG​

W celu zapewnienia komfortu i bezpiecznego korzystania z dróg muszą być odpowiednio zbudowane ,to znaczy w taki sposób, aby na jej powierzchni nie zatrzymywała się woda, ani nie tworzył się lód. Największe zagrożenie stanowi stojąca woda na drogach gruntowych. Długo utrzymująca się woda niszczy także konstrukcję drogi, powoduje wymywanie i zniekształcenia.
Istnieją dwa sposoby odprowadzania wód opadowych z powierzchni dróg.

​I. Nadanie powierzchni odpowiedniej przepuszczalności i porowatości
Tą metodę stosujemy w przypadku nawierzchni gruntowych i twardych nie ulepszonych, a polega on na umożliwieniu przeniknięcia wody do gruntu. Warunkiem zastosowania tego typu odwodnienia jest konieczność zastosowania grubych warstw drenujących.

​II. Powierzchniowe odprowadzanie wody z nawierzchni dróg
To rozwiązanie polega na nadaniu drodze odpowiednich spadków poprzecznych lub podłużnych.

Spadki nawierzchni dróg

SPADKI NAWIERZCHNI​

W celu nadania spadku drodze określamy jej wielkość i kierunek. Wartość spadku podawana jest w procentach i wynosi w zależności od nierówności nawierzchni od 0,5% do 5%. Do nawierzchni wymagających spadku w granicach od 3% do 5% należą nawierzchnie z kostki, tłucznia i bruku. Spadki poprzeczne mogą być jednostronne lub dwustronne, a w przypadku dróg o małej szerokości wzniesionych ponad sąsiadujący teren tworzenie spadków nie jest konieczne.

Nawierzchnie żwirowe i tłuczniowe

Zależnie od przepuszczalności podłoża i przewidywanego obciążenia stosujemy grubość od 6 do 20 cm. Nawierzchnie na gruntach przepuszczalnych i luźnych mają niewielką grubość, a na gruntach nieprzepuszczalnych są grubsze. Na gruntach przepuszczalnych nawierzchnia składa się z dwóch warstw: dolnej ze żwiru lub tłucznia o grubości 10 – 15 cm i z warstwy górnej złożonej z klińca o grubości 2 – 3 cm. W przypadku gruntów nieprzepuszczalnych występują trzy warstwy: pierwsza z tłucznia lub żwiru o grubości 10 – 15 cm, drugiej z klińca i trzeciej z kruszywa sortowanego. Dwie wierzchnie warstwy mają grubość 2-10 cm.W celu przystosowania nawierzchni do większych obciążeń należy stosować wielowarstwowy układ materiałów. Obowiązuje zasada, że im większa frakcja tłucznia, tym w niższej warstwie powinna się znajdować. Każda następna warstwa powinna mieć takie uziarnienie, aby mogła zaklinować się w poprzedniej.
Wykonanie nawierzchni polega na wykopaniu koryta drogi, zabezpieczeniu jego brzegów za pomocą krawężników, obrzeży czy kamieni oporowych oraz na rozłożeniu, wyrównaniu i uwałowaniu kolejnych warstw. Ubijanie stosujemy kolejno po nałożeniu każdej z warstw.

Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.